Đề xuất trình duyệt

Đề xuất trình duyệt

Đề xuất trình duyệt

Kính gửi Quý khách hàng,
Nhằm cung cấp cho Quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất dịch vụ trực tuyến, trang web của ngân hàng chúng tôi sẽ không còn hỗ trợ trên Internet Explorer 10 hoặc phiên bản thấp hơn. Một số trang hoặc chức năng có thể không được hiển thị chính xác nếu Quý khách hàng sử dụng Internet Explorer 10 hoặc phiên bản thấp hơn.
* Lưu ý: Vào tháng 1/2016, Microsoft không còn cung cấp các bản cập nhật về bảo mật hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các phiên bản cũ của Internet Explorer. Vui lòng tham khảo đến "Thông báo Ngừng Hỗ Trợ của Microsoft" để biết thêm thông tin chi tiết.

Chúng tôi khuyến khích Quý khách hàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Internet Explorer hoặc cài đặt trình duyệt khác sớm nhất có thể.