Cathay United Bank Chi nhánh Chu Lai

Dịch vụ của chúng tôi

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Chu Lai được thành lập vào năm 2005. Ngân hàng có 3 trụ sở kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm: Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện tại TP. Hà Nội và Chi nhánh Chu Lai. Hoạt động trải dài khắp Bắc, Trung và Nam Việt Nam trong hơn 15 năm qua, ,Ngân hàng Cathay United Bank cung cấp các dịch vụ ngân hàng cao cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Đài Loan và phát triển đầu tư toàn cầu tại Việt Nam.