Tin tức mới nhất

Tin tức mới nhất

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Chu Lai dự kiến chuyển địa điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Chu Lai đã nhận được Quyết định chấp thuận nguyên tắc của NHNH về việc chuyển địa điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 04 năm 2021. Chi tiết về việc chuyển địa điểm này sẽ được thông báo sau.